Nehnuteľnosť a špecifický režim vlastníctva BSM

Pre väčšinu ľudí je jedným zo životných míľnikov svadba, teda uzavretie manželstva. Dňom manželstva zo zákona vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – ďalej len „BSM“. Na jeho vznik nie je potrebný žiaden ďalší právny úkon.

Väčšiny klientov, ktorým pomáhame pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti, sa táto téma priamo alebo nepriamo dotýka. Klientmi sú manželia, ktorí kupujú alebo predávajú nehnuteľnosť, slobodní klienti, ktorí chcú byť informovaní a sú tu aj prípady, kedy manželstvo skončilo a potrebujú vysporiadať BSM.

Do vlastníctva BSM patrí všetok majetok, ktorý nadobudne ktorýkoľvek z manželov po dátume uzavretia manželstva. Výnimkou sú dary, dedičstvo, majetok pri výkone povolania a reštitúcia. Takto nadobudnutý majetok patrí manželom spoločne a nerozdielne, nie je určený podiel spoluvlastníctva. Na BSM sa teraz pozrieme z pohľadu / vzťahu k nehnuteľnostiam. Spoluvlastníctvo BSM sa na katastri zapisuje ako podiel 1/1, pretože nehnuteľnosť nadobudnutá počas manželstva patrí tak jednému ako aj druhému manželovi.

Zúženie / rozšírenie BSM

Na Slovensku neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy, ale máme zúženie BSM, ktoré sa v niečom podobá na predmanželskú zmluvu z amerických filmov.

Zúženie BSM sa využíva vtedy, ak sa manželia dohodnú, že nehnuteľnosť nadobudne len jeden z nich. Základné pravidlo je, že najskôr sa spíše dohoda o zúžení (formou notárskej zápisnice) a až následne sa kúpi/nadobudne nehnuteľnosť. Dodatočná dohoda o zúžení už nadobudnutej nehnuteľnosti touto formou nie je možná.

Existuje aj opak – rozšírenie BSM, pri ktorom sa manželia dohodnú, že majetok, ktorý by mal nadobudnúť len jeden z manželov, pôjde do BSM. Základné podmienky sú rovnaké. Ešte pred nadobudnutím sa musí u notára spísať dohoda (formou notárskej zápisnice). Ide napríklad o nehnuteľnosti získané darom, dedením, získané v reštitúcii, alebo pri výkone povolania.

Darovanie

Ďalším z častejších spôsobov nadobudnutia nehnuteľnosti je darovanie. Pri darovaní nehnuteľnosť nejde do BSM.

Príklad: Klienti chceli darovať pozemok svojej dcére a jej manželovi:

  1. Možnosť je darovať pozemok v pomere ½ dcére a ½ jej manželovi
  2. Možnosť je darovať pozemok dcére, ktorá pred nadobudnutím pozemku spíše s manželom u notára dohodu o rozšírení BSM (formou notárskej zápisnice)

Dedenie

Dedenie je taktiež jedným z nadobudnutí majetku, ktoré nespadá do BSM. Ak jeden z manželov zdedí nehnuteľnosť, peniaze, atď. … je to jeho výlučným vlastníctvom.

Ak jeden z manželov zdedí dom a manželstvo skončí rozvodom, tento zdedený dom nebude súčasťou vysporiadania BSM a ostáva majetkom manžela, ktorý ho zdedil.

Reštitúcia

Aj v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti v reštitúcii je tento majetok výlučným vlastníctvom a nespadá do BSM. Avšak ak napríklad byt v bytovom dome, ktorý bol získaný v reštitúcii, začne prenajímať počas trvania manželstva, príjem z tohto prenájmu patrí do BSM.

Podnikanie

Sú klienti, ktorí kupujú nehnuteľnosť na podnikanie – investičné apartmány, chatky či iné komerčné nehnuteľnosti, ktoré ďalej prenajímajú a už pri kúpe počítajú s podnikaním.

Ak sa klient rozhodne začať podnikať v inej sfére a stane sa živnostníkom/SZČO tak ručí celým svojím majetkom. Ak ste v manželstve tak majetkom, ktorý je pravdepodobne v BSM. Riešením je zrušenie BSM súdnou cestou.  Súd začne konanie o zrušení BSM v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh na zrušenie BSM môže podať len ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie. 

V prípade, že oprávnenie na podnikanie majú obaja manželia, môže ktorýkoľvek z nich podať návrh na súd o zrušenie BSM.

Ak by klient ukončil svoje podnikanie a chcel by obnoviť BSM, ktoré mu bolo zrušené počas manželstva súdnym rozhodnutím, môže tak urobiť jeden z manželov podaním návrhu na súd. BSM môže byť obnovené len rozhodnutím súdu.

Zánik BSM

Keďže BSM vzniká dňom uzavretia manželstva, logicky dňom zániku BSM bude aj deň zániku manželstva. Manželstvo zaniká z dôvodu rozvodu alebo smrti jedného z manželov.

Autor textu

Spoluzakladateľka a garant realitnej kancelárie RealVEA.sk.
Kvalifikácia: Realitný maklér akreditovaný MŠ VVaŠ SR, člen Realitnej Únie SR, Licencovaný realitný maklér NARKS, kariérny realitný titul RSc., prax v realitnom marketingu viac ako 14 rokov.

Odvážny projekt pod Tatrami s ponukou veľkometrážnych bytov

Hľadáte zaujímavý byt, ktorý by bol v blízkosti centra mesta, aby ste mali všade na skok? Úžitkovú plochu viac ako 90 m2? Mal by...

Ako si vybrať realitného makléra?

Povolanie „Maklér“ veľa realitných kancelárií pri hľadaní pracovnej sily prezentuje ako „činnosť popri práci alebo na materskej“. Bohužiaľ tomu zodpovedá aj aktuálna prezentácia nehnuteľností...

Predaj nehnuteľnosti a daň

Ak sa chystáte predať nehnuteľnosť – či je to dom, byt, pozemok alebo ich časť, tak sa to považuje za príjem z prevodu vlastníctva...

Nehnuteľnosť a zrušenie BSM

Keďže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - ďalej len „BSM“ vzniká dňom uzavretia manželstva, logicky dňom zániku BSM bude aj deň zániku manželstva. Manželstvo zaniká z...
RealVEA.sk
RealVEA.skhttps://www.realvea.sk/
Ako realitná kancelária zrealizujeme predaj Vašej nehnuteľnosti „na kľúč“ v rôznych regiónoch Slovenska. Pre realitných developerov a investičné nehnuteľnosti ponúkame moderné marketingové riešenia.
Reklamný priestor

Poistenie a zabezpečenie hypotéky

Ako si ochrániť vlastné bývanie!? Vďaka hypotéke si veľmi vysoké percento Slovákov vie dopriať splnený sen o vlastnom bývaní. Pokiaľ máte dostatočný príjem, napriek vyšším...