back to top

TÉMA: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

ÚvodTémyBezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Účel, ktorý „svätí“ hypotéky. Účel je rozhodujúci.

Potrebujete peniaze na kúpu bytu či výstavbu domu? Alebo plánujete kupovať byt v novostavbe, ktorý je ešte vo výstavbe? Či dokonca potrebujete len tak vyššiu sumu peňazí na čokoľvek? Všetko je možné vyriešiť hypotékou alebo presnejšie pomenovanie „úver na...

Predaj nehnuteľnosti a daň

Ak sa chystáte predať nehnuteľnosť – či je to dom, byt, pozemok alebo ich časť, tak sa to považuje za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Príjem z predaja nehnuteľnosti je za určitých okolností od dane oslobodený. Podmienky na oslobodenie...

Nehnuteľnosť a zrušenie BSM

Keďže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - ďalej len „BSM“ vzniká dňom uzavretia manželstva, logicky dňom zániku BSM bude aj deň zániku manželstva. Manželstvo zaniká z dôvodu rozvodu alebo smrti jedného z manželov. Rozvod manželstva = zánik BSM Jednou z otázok je vysporiadanie...

Nehnuteľnosť a špecifický režim vlastníctva BSM

Pre väčšinu ľudí je jedným zo životných míľnikov svadba, teda uzavretie manželstva. Dňom manželstva zo zákona vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - ďalej len „BSM“. Na jeho vznik nie je potrebný žiaden ďalší právny úkon. Väčšiny klientov, ktorým pomáhame pri...
Reklamný priestor