back to top

Zmeny poplatkov na Katastri nehnuteľností od 01.04.2024

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených

Od 1. apríla 2024 došlo k zvýšeniu poplatkov katastra nehnuteľností za rôzne služby, vrátane zmien v listoch vlastníctva, vydávania dokumentov a overovania geometrických plánov.

Kataster nehnuteľností predstavuje verejný zoznam, ktorý obsahuje dôležité informácie o pozemkoch a budovách na území Slovenskej republiky. Jeho hlavným cieľom je poskytovať presné a aktuálne údaje o právnom stave nehnuteľností, čo je zásadné pre právny obchod s nehnuteľnosťami, ako napríklad pri kúpe, predaji alebo dedení nehnuteľnosti.

Bežné poplatky sa zvyšujú o približne 50%

Klasický poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, doteraz vo výške 66 €, sa od apríla zvýšil na 100 €. Poplatok za zrýchlený vklad stúpol z 266 € na 300 €. Výpis z listu vlastníctva, ktorý stál 8 €, bude od nového termínu stáť 12 €. Právnické osoby budú tiež čeliť zvýšeným poplatkom, napríklad žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie sa zvýši zo 165,50 € na 250 €.

Poplatky je možné uhradiť pomocou:

 • elektronického kolka (e-kolok)
 • poštovou poukážkou
 • bankovým prevodom na účet uvedený na platobnom predpise

Zvýšenie poplatkov pravdepodobne nebude mať zásadný dopad na predaj a kúpu nehnuteľností, keďže obchody s nehnuteľnosťami sa musia riešiť bez ohľadu na výšku poplatkov. Rozdiel v poplatku za vklad do katastra zo 66 € na 100 € nie je v obchodoch s nehnuteľnosťami kľúčový. Oveľa významnejší vplyv na realitný trh majú zvýšené poplatky za notárske úschovy. Tieto zvyšky viedli kupujúcich k alternatívam ako je vinkulácia v banke, ktorá však nie je chránená pred exekučným titulom, takže v prípade exekúcie môže byť vinkulačný účet zablokovaný. Na rozdiel od toho, pri notárskej úschove, kde poplatky sú vyššie, sú finančné prostriedky chránené pred exekúciou.

Ako za návrh na vklad do katastra nehnuteľností zaplatiť menej?

V dnešnej dobe, keď každý hľadá spôsoby, ako ušetriť, je dôležité vedieť, že existujú aj možnosti na zníženie administratívnych poplatkov pri riešení právnych záležitostí. Jednou z takýchto možností je elektronické podávanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností, ktoré môže priniesť významné úspory.

Katastrálny poplatok je poplatok, ktorý je účtovaný pri zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. Tento poplatok je povinný a jeho výška je stanovená zákonom. Avšak, spôsob podania návrhu na vklad môže výšku poplatku ovplyvniť. Tradičné podávanie návrhov prostredníctvom papierovej formy na príslušnom katastrálnom úrade je často časovo náročnejšie a finančne nákladnejšie. Preto, ak sa rozhodnete podať návrh na vklad elektronicky, môžete očakávať nižšie poplatky. Tento spôsob podania návrhu je možné realizovať prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky slovensko.sk, ktorá je centrálnym portálom elektronických služieb slovenskej verejnej správy. Elektronické podávanie návrhov je nielen rýchlejšie a pohodlnejšie, ale taktiež ekonomicky výhodnejšie.

Výška úspory môže byť významná, pretože pri elektronickom podaní je poplatok za návrh na vklad znížený oproti klasickému papierovému podaniu. Ak elektronické podanie spĺňa všetky zákonné náležitosti, výška správnych poplatkov sa znižuje o 50%. Táto zľava z poplatku je motiváciou pre mnohých, aby začali využívať elektronické služby, ktoré modernizujú a zefektívňujú interakciu s verejnou správou.

Stručný sumár nových cien

 • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností: po novom 100 € (pôvodne 66 €)
 • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky: po novom 50 € (pôvodne 33 €)
 • Ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní (ak chcete zrýchlený prepis nehnuteľnosti): po novom 300 € (pôvodne 266 €)
 • Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – fyzická osoba: po novom 15 € (pôvodne 9,50 €)
 • Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – právnická osoba: po novom 250 € (pôvodne 165,50 €)
 • Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov: po novom 12 € (pôvodne 8 €)
 • Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia: po novom 5 € (pôvodne 3 €)
 • Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia: po novom 25 € (pôvodne 17 €)
 • Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií: po novom 40 € (pôvodne 27 €)

Ak kupujete nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, tak tieto poplatky sú väčšinou zahrnuté v provízii realitnej kancelárie, teda kupujúci a predávajúci ich nepocítia. Aj preto odporúčame využiť služby realitnej kancelárie – jednak aby celý proces predaja prebehol bez problémov a k spokojnosti všetkých strán, a zároveň kvalitná realitná kancelária má úhradu takýchto poplatkov + poplatkov za právne služby zarátané už vo svojej provízii. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať aj našu realitnú kanceláriu RealVEA.sk napr. cez e-mail office@realvea.sk.

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených
Autor textu
RealVEA.sk
RealVEA.skhttps://www.realvea.sk/
Ako realitná kancelária zrealizujeme predaj Vašej nehnuteľnosti „na kľúč“ v rôznych regiónoch Slovenska. Pre realitných developerov a investičné nehnuteľnosti ponúkame moderné marketingové riešenia.

Ako zapísať vecné bremeno do katastra nehnuteľností

Vecné bremeno je právo k cudzej nehnuteľnosti, ktoré obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného (viac informácií o jeho vzniku aj zániku sme si...

Vecné bremeno na nehnuteľnosti – čo to je a ako vzniká a zaniká

Život je plný nepredvídateľných situácií, ktoré môžu ovplyvniť naše nehnuteľnosti. Skrytým hráčom, ktorý často vplýva na ich hodnotu a využitie, je vecné bremeno. Aby...

Kupujete novú nehnuteľnosť alebo plánujete stavať? Aj orientácia miestností na svetové strany je dôležitá!

Keď staviate nový dom, plánujete rekonštrukciu alebo si kupujete byt, často sa sústredíte na veľké rozhodnutia: rozpočet, lokalita, dizajn alebo materiály. Ale čo orientácia...

Investovanie do nehnuteľností: Chata, chalupa alebo apartmán?

Investovanie do rekreačných nehnuteľností môže byť fascinujúcim, no zároveň komplexným dobrodružstvom. Keď zvažujeme možnosti medzi chatou, chalupou alebo apartmánom, je dôležité sa zamyslieť nielen...
Reklamný priestor