back to top

Susedské vzťahy: povinnosť umožniť susedovi vstúpiť na svoj pozemok

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených

Bolo raz jedno kráľovstvo, kde všetci ľudia žili v pokoji a vzájomnej ústretovosti. No, to by bolo pekné, keby sme tak žili, však? 😉 Ale bohužiaľ, nie vždy je to tak. Rovnako ako v našom reálnom svete, kde susedia žijú bok po boku, ale nie vždy v mieri a láske. Takí sme my ľudia, nerozumieme si vždy dokonale.

A keď sa stretávame so situáciami, kedy je potrebné umožniť aj tomu práve neobľúbenému susedovi vstúpiť na svoj pozemok, hranice medzi susednými parcelami sa niekedy môžu zdať akési rozmazané 🙂

Susedské vzťahy: povinnosť umožniť susedovi vstúpiť na svoj pozemok

Základným princípom v takýchto situáciách je vzájomný rešpekt a ohľaduplnosť. Nikto z nás nechce porušovať súkromie druhého, ale niekedy je to nevyhnutné – najmä keď potrebujeme urobiť nejakú údržbu alebo vylepšenia, ktoré si žiadajú prístup na susedov pozemok.

Susedské vzťahy: povinnosť umožniť susedovi vstúpiť na svoj pozemok

Predstavte si napríklad, že strom na vašom dvore je poškodený búrkou a teraz sa nakláňa nad susedovu strechu. Máte právo vstúpiť na susedov pozemok, aby ste mohli strom bezpečne odstrániť. Samozrejme, existujú isté obmedzenia. Vstup na susedov pozemok by mal byť realizovaný v primeranej miere a v primeranom čase. To znamená, že by ste mali robiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste minimalizovali rušenie a nepohodlie pre suseda. Ďalej, sused by mal byť vopred informovaný o potrebe vstupu na jeho pozemok a o tom, kedy a ako dlho to bude trvať. A samozrejme, vstup by mal byť v súlade so všetkými zákonmi a predpismi.

Je tu však jeden háčik: práca, kvôli ktorej žiadame o prístup, musí byť nevyhnutná! Nehovoríme tu o malej oprave, ale o významnej údržbe, ktorá by bez prístupu na susedov pozemok nebola možná.

Požiadajte suseda o dovolenie prejsť cez jeho pozemok, a ak to odmietne, nezúfajte. Existujú právne cesty, ako to vyriešiť. A vždy si pamätajte, že aj sused má právo na súkromie, takže rešpekt a ohľaduplnosť sú kľúčové.

Zákonné dôvody vstupu na cudzí pozemok

Dva zákonné dôvody môžu oprávniť vstup na cudzí pozemok. Bez ohľadu na to, ktorý z týchto dôvodov je aplikovaný, musí sa vždy jednať o situáciu, ktorej cieľom je nevyhnutná údržba alebo obhospodarovanie pozemku. Vlastník, ktorého sa to dotýka, je zákonne zaviazaný povoliť takýto vstup, avšak len na nevyhnutne potrebný čas a v nevyhnutne potrebnej miere.

1. Vstup za účelom nevyhnutnej údržby susediacich pozemkov a stavieb, pod čím rozumieme udržiavanie nehnuteľností v dobrom stave, ako napríklad oprava strechy alebo výmena okien. V praxi ide najmä o údržbu stavieb, ktoré sú postavené na hraniciach pozemkov. Rovnako môže ísť aj o údržbu pozemku, uskutočnenú napríklad strihaním živého plotu.

2. Vstup na účel nevyhnutného obhospodarovania susediacich pozemkov a stavieb predstavuje realizáciu hospodárskej hodnoty, teda napríklad oberanie ovocia z konárov stromu, ktoré presahujú na susedov pozemok.

Povolenie vstupovať na cudzie pozemky nie je výhradne obmedzené na majiteľa nehnuteľnosti, ktorá susedí s daným pozemkom. Toto oprávnenie sa rovnako rozširuje aj na jednotlivcov, ktorí majú od vlastníka mandát vykonávať údržbu alebo obhospodarovať daný pozemok.

Susedské vzťahy: povinnosť umožniť susedovi vstúpiť na svoj pozemok

Pokiaľ by došlo k poškodeniu nehnuteľnosti alebo pozemku pri vykonávaní údržby alebo obhospodarovania, osoba, ktorá danú aktivitu vykonáva, nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu. Táto zodpovednosť je neodňateľná, a teda sa z nej nemožno vyviniť.

V prípade, že vlastník nehnuteľnosti poveril vykonávanie takýchto činností inej osobe, zodpovednosť za možné poškodenie stále zostáva na vlastníkovi. Avšak, ak by došlo k vzniku škody, ktorá nemá žiadnu súvislosť s údržbou či obhospodarováním, ani vlastník nehnuteľnosti, ani poverená osoba za ňu nezodpovedajú.

Susedské vzťahy: povinnosť umožniť susedovi vstúpiť na svoj pozemok

Ak napriek všetkému vám sused odmieta umožniť vstúpiť na jeho pozemok, môžete požiadať súd, aby rozhodol v tejto veci. V prípade, že súd uzná, že váš vstup na susedov pozemok je nevyhnutný na ochranu alebo údržbu vášho majetku, môže susedovi nariadiť, aby vám to umožnil.

Na záver, nie je vždy jednoduché zvládať situácie, keď musíte vstúpiť na susedov pozemok. Najmä na pozemok toho suseda, s ktorým sa práve teraz „nemáte v láske“. Je však dôležité si uvedomiť, že hoci je rešpektovanie susedovho práva na súkromie veľmi dôležité, právo na ochranu a údržbu vlastného majetku je rovnako dôležité. Keď sa vám podarí nájsť správnu rovnováhu medzi týmito dvoma právami, môžete dosiahnuť nielen pokojné a úspešné susedské vzťahy, ale aj bezpečnú a udržiavanú nehnuteľnosť.

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených
Autor textu

Spoluzakladateľka a garant realitnej kancelárie RealVEA.sk.
Kvalifikácia: Realitný maklér akreditovaný MŠ VVaŠ SR, člen Realitnej Únie SR, Licencovaný realitný maklér NARKS, kariérny realitný titul RSc., prax v realitnom marketingu viac ako 14 rokov.

Ako zapísať vecné bremeno do katastra nehnuteľností

Vecné bremeno je právo k cudzej nehnuteľnosti, ktoré obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného (viac informácií o jeho vzniku aj zániku sme si...

Vecné bremeno na nehnuteľnosti – čo to je a ako vzniká a zaniká

Život je plný nepredvídateľných situácií, ktoré môžu ovplyvniť naše nehnuteľnosti. Skrytým hráčom, ktorý často vplýva na ich hodnotu a využitie, je vecné bremeno. Aby...

Kupujete novú nehnuteľnosť alebo plánujete stavať? Aj orientácia miestností na svetové strany je dôležitá!

Keď staviate nový dom, plánujete rekonštrukciu alebo si kupujete byt, často sa sústredíte na veľké rozhodnutia: rozpočet, lokalita, dizajn alebo materiály. Ale čo orientácia...

Investovanie do nehnuteľností: Chata, chalupa alebo apartmán?

Investovanie do rekreačných nehnuteľností môže byť fascinujúcim, no zároveň komplexným dobrodružstvom. Keď zvažujeme možnosti medzi chatou, chalupou alebo apartmánom, je dôležité sa zamyslieť nielen...
RealVEA.sk
RealVEA.skhttps://www.realvea.sk/
Ako realitná kancelária zrealizujeme predaj Vašej nehnuteľnosti „na kľúč“ v rôznych regiónoch Slovenska. Pre realitných developerov a investičné nehnuteľnosti ponúkame moderné marketingové riešenia.
Reklamný priestor