back to top

ESG: Prínos pre hotelové rezorty a región

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených

ESG znamená environmentálne, sociálne a podnikové riadenie (z anglického Environmental, social, and governance). Ide o kritériá, ktoré sa používajú na hodnotenie udržateľnosti investičných projektov a spoločností vo všeobecnosti. Tieto kritériá sa stali dôležitým faktorom pri rozhodovaní investorov, keďže čoraz viac ľudí dáva prednosť spoločnostiam a investičným príležitostiam, ktoré sú v súlade s ich hodnotami a prioritami. Viac o histórii ESG sa dočítate aj v tomto článku na našom blogu: https://www.obyvani.blog/co-je-esg-a-aka-je-jeho-historia/.

Výhody ESG pre hotelové rezorty

Používanie ESG pri investičných projektoch prináša mnoho výhod. Pre hotelové rezorty to znamená nielen finančné úspechy, ale aj pozitívny dopad na životné prostredie a miestnu komunitu.

1. Udržateľnosť životného prostredia

Jednou z hlavných oblastí ESG je ochrana životného prostredia. Hotelové rezorty, ktoré uplatňujú environmentálne opatrenia, ako napríklad úsporu energie, recykláciu odpadu či ochranu biodiverzity okolitého ekosystému, si zabezpečujú lepší obraz v očiach svojich hostí a investorov. Tým môžu prilákať viac zákazníkov, čo zvyšuje ich ziskovosť.

2. Sociálna udržateľnosť

Sociálna udržateľnosť je ďalšou dôležitou súčasťou ESG. Hotelové rezorty, ktoré sa angažujú v sociálnych otázkach, ako napríklad podpora miestnych komunít, zamestnanosti a vzdelávania, si vytvárajú silné väzby s obyvateľmi regiónu. To im umožňuje rásť spolu s regiónom a profitovať zo spolupráce na miestnej úrovni.

3. Dobré podnikové riadenie

Podnikové riadenie sa týka etiky a transparentnosti v riadení spoločnosti alebo investičného projektu. Hotely, ktoré uplatňujú dobré podnikové riadenie prostredníctvom férovej konkurencie, transparentnosti vo financovaní či etickej komunikácii so svojimi zákazníkmi a partnermi, si budujú dôveru na trhu. Dôvera investorov a zákazníkov je kľúčom k dlhodobému úspechu.

ESG: Prínos pre hotelové rezorty a región

Prínos ESG pre hotel a región

Použitie princípu ESG pri prevádzke hotela prináša mnoho prínosov nielen pre hotel samotný, ale aj pre celý región.

1. Ochrana životného prostredia

Hotely, ktoré uplatňujú environmentálne opatrenia, znižujú svoj ekologický odtlačok a pomáhajú chrániť prírodné krásy regiónu. To zabezpečuje, že turisti budú mať dôvod navštíviť túto lokalitu aj v budúcnosti a podporuje tak udržateľný rozvoj cestovného ruchu.

2. Podpora miestnych komunít

Hotely s ESG prístupom často podporujú miestne komunity tým, že zamestnávajú miestnych obyvateľov, spolupracujú s miestnymi dodávateľmi a podporujú miestne kultúrne a športové aktivity. Toto má za následok väčší prísun peňazí do regiónu a jeho rozvoj.

3. Zlepšenie povesti a regiónu

Keď sa hotel angažuje v ESG aktivitách, jeho povest sa zlepšuje vo svete cestovného ruchu. To môže priviesť viac turistov do regiónu, čím sa zvyšuje dopyt po ubytovaní a službách poskytovaných hotelom i ostatnými prevádzkovateľmi v oblasti.

Záver

ESG predstavuje udržateľný prístup k investičným projektom, ako sú hotelové rezorty. Výhody ESG pre hotely a región zahŕňajú ochranu životného prostredia, podporu miestnych komunít a zlepšenie povesti hotela na trhu. Tento prístup je prospešný nielen pre samotné hotely, ale aj pre celý región, keďže podporuje udržateľný rozvoj cestovného ruchu a prináša dlhodobé výhody pre všetky zainteresované strany.

Preto aj naša realitná kancelária, ktorá sa zaoberá širokou škálou služieb v oblasti nehnuteľností, má v poslednom čase silný záujem o podporu investičných projektov zameraných na udržateľnosť a princípy ESG. Sme presvedčení, že takýto prístup nielenže pomáha ochrane životného prostredia, ale aj dlhodobej prosperite lokality a jej obyvateľov.

V našej kancelárii dôkladne sledujeme trh s nehnuteľnosťami a hľadáme tie projekty, ktoré najlepšie reprezentujú myšlienky udržateľnosti. Uznávame hodnotu ekologického stavebníctva a energeticky úsporných riešení, ako aj pozitívny dopad na komunity a ich sociálnu stabilitu. Preto aktívne podporujeme developerov a investorov, ktorí sa snažia integrovať tieto princípy do svojich projektov.

Jedným z hlavných cieľov našej realitnej kancelárie je vytvoriť sieť spolupracujúcich partnerov – od architektov cez stavebné firmy až po finančné inštitúcie – ktorí budú mať rovnaké hodnoty a záujem o udržateľný rozvoj. Naším príspevkom k tomuto úsiliu je poskytovanie profesionálnych poradenských služieb v oblasti investičných nehnuteľností so zameraním na udržateľnosť. Sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tejto zmeny a pomáhať pri vytváraní lepších miest pre budúce generácie. Ako realitná kancelária chceme byť vnímaní ako dôveryhodní partneri pre tých, ktorí sa usilujú o šetrnejší prístup k životnému prostrediu a spoločnosti ako celku.

Pridajte sa k nám v tomto úsilí. Ak máte záujem o investovanie do udržateľných projektov, neváhajte sa obrátiť na našu realitnú kanceláriu RealVEA.sk. Spoločne môžeme prispieť k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených
Autor textu
RealVEA.sk
RealVEA.skhttps://www.realvea.sk/
Ako realitná kancelária zrealizujeme predaj Vašej nehnuteľnosti „na kľúč“ v rôznych regiónoch Slovenska. Pre realitných developerov a investičné nehnuteľnosti ponúkame moderné marketingové riešenia.

Ako zapísať vecné bremeno do katastra nehnuteľností

Vecné bremeno je právo k cudzej nehnuteľnosti, ktoré obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného (viac informácií o jeho vzniku aj zániku sme si...

Vecné bremeno na nehnuteľnosti – čo to je a ako vzniká a zaniká

Život je plný nepredvídateľných situácií, ktoré môžu ovplyvniť naše nehnuteľnosti. Skrytým hráčom, ktorý často vplýva na ich hodnotu a využitie, je vecné bremeno. Aby...

Kupujete novú nehnuteľnosť alebo plánujete stavať? Aj orientácia miestností na svetové strany je dôležitá!

Keď staviate nový dom, plánujete rekonštrukciu alebo si kupujete byt, často sa sústredíte na veľké rozhodnutia: rozpočet, lokalita, dizajn alebo materiály. Ale čo orientácia...

Investovanie do nehnuteľností: Chata, chalupa alebo apartmán?

Investovanie do rekreačných nehnuteľností môže byť fascinujúcim, no zároveň komplexným dobrodružstvom. Keď zvažujeme možnosti medzi chatou, chalupou alebo apartmánom, je dôležité sa zamyslieť nielen...
Reklamný priestor