back to top

Čo je ESG a aká je jeho história?

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených

Podobné články

oByvani.blog
oByvani.bloghttps://www.obyvani.blog/
Toto je redakčný článok. Prinášame inšpiratívny blog o bývaní, kde nájdete nové trendy a inšpirácie pre vaše bývanie. Nové technológie ale aj tipy a triky na tie staršie. Pevne veríme, že sa vám naše články budú páčiť.

ESG (Environmental, Social, and Governance) sa stalo v posledných rokoch veľmi populárnou témou v oblasti investovania a korporátneho riadenia. Ide o súbor kritérií, ktoré slúžia na hodnotenie environmentálnych, sociálnych a etických faktorov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť spoločností a investičných fondov. V tomto článku sa zameriame na samotnú históriu ESG a ukážeme si, že tieto faktory sú s nami dlhšie, než si môžete myslieť.

Čo je ESG?

ESG je skratka pre „Environmental, Social and Governance„, čo sú tri kľúčové faktory, ktoré sú používané na hodnotenie udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firiem a investičných produktov.

E zahŕňa faktory, ako sú emisie skleníkových plynov, využívanie prírodných zdrojov, zmeny klímy, ochranu biodiverzity a vodu.
S zahŕňa faktory, ako sú ľudské práva, pracovné podmienky, diverzita a inkluzivita, ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov, ochrana spotrebiteľov a prispenie miestnym komunitám.
G zahŕňa faktory, ako sú etické štandardy, transparentnosť, nezávislosť a zodpovednosť správy spoločnosti, boj proti korupcii a proti konfliktu záujmov.

Čo je ESG a aká je jeho história?

Čo bolo pred ESG?

Moderný koncept ESG, ktorý dnes tak dobre poznáme, sa formoval dávno predtým, než si myslíme. Samotné princípy, ktoré stoja za písmenami ESG, sú staré desiatky rokov, možno dokonca stáročia. Záleží na tom, kam až ďaleko do histórie budeme chcieť ísť.

Môžeme začať v 18. storočí, keď sa začali objavovať prvé náznaky toho, že spoločnosti by mali niesť určitú spoločenskú zodpovednosť. V 19. storočí sa v USA dokonca objavili prvé spoločnosti, ktoré začali vydávať správy o svojich sociálnych a environmentálnych dopadoch.

V 20. storočí sa potom koncept ESG rozvíjal ešte ďalej. V roku 1953 bola v USA založená organizácia Socially Responsible Investing (SRI), ktorá sa snažila motivovať investorov, aby zvažovali spoločenské a environmentálne faktory pri výbere investícií. V 60. rokoch potom vznikla koncepcia tzv. triple bottom line, ktorá okrem finančného zisku zahŕňala aj environmentálny a sociálny zisk.

Priemyselná revolúcia

V súvislosti s ESG sa priemyselná revolúcia stala kľúčovým momentom v histórii ľudského vzťahu k prírode a sociálnym otázkam. V období ranej priemyselnej revolúcie boli pracovné podmienky pre robotníkov veľmi tvrdé. Pracovalo sa v nebezpečnom prostredí, za nízke mzdy a pracovný čas často nemal koniec. Všeobecne to bola práca veľmi náročná a nebezpečná a robotníci nemali takmer žiadne práva a ochranu.

Priemyselná revolúcia mala vplyv na zlepšenie podmienok práce, kedy sa začali výraznejšie uplatňovať zákonodarné opatrenia na ochranu pracujúcich, ako napríklad zavedenie minimálnej mzdy a bezpečnostných predpisov. Veľmi prispel aj tlak odborov a verejnosti.

V tomto období sa tiež tvoril moderný priemysel a riadenie spoločností tak, aby mali transparentné a zodpovedné riadenie. Na toto úsilie môžeme teda pozerať ako na zlepšovanie v oblastiach „S“ a „G„.

Čo sa týka oblasti „E“, tam to tak pozitívne nebolo. Priemyselná revolúcia mala veľmi negatívny dopad na stav životného prostredia. Priemyselná výroba viedla k nadmernému využívaniu prírodných zdrojov, znečisteniu ovzdušia a vody, a tým aj k ničeniu ekosystémov. Aj táto téma medzi obyvateľstvom veľmi rezonovala, pretože to malo vplyv na ich zdravie.

Celkovo možno teda povedať, že priemyselná revolúcia bola dôležitým míľnikom, pretože prispela k vytvoreniu právnych rámcov, ktoré sa zaoberajú ochranou pracujúcich a ochranou životného prostredia.

20. storočie

Rozvoj ESG v priebehu 20. storočia je spojený s mnohými konkrétnymi udalosťami a trendmi. V období po druhej svetovej vojne boli vytvorené nové organizácie, ako napríklad Svetová banka, ktoré sa začali viac sústrediť na otázky udržateľnosti a ochrany životného prostredia. V tom čase sa tiež začali vytvárať prvé medzinárodné dohody o ochrane životného prostredia, napríklad Montrealský protokol.

V 70. a 80. rokoch sa potom objavila nová vlna záujmu o ESG, ktorá je spojená so vznikom nových organizácií, ako Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO), ktorá sa začala sústrediť na vytváranie štandardov pre reporting ESG faktorov. V tom čase vznikali aj prvé investičné fondy, ktoré ESG faktory zohľadňovali.

Čo je ESG a aká je jeho história?

Moderný vývoj ESG

V 21. storočí sa zvýšil záujem o ESG a investovanie založené na udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti sa stalo populárnym. Pomerne veľkú úlohu zohrala OSN a iniciatíva Global Compact, čo je dobrovoľná iniciatíva pre podnikanie a bola zahájená v roku 2000. Táto iniciatíva spája svetové podniky, mimovládne organizácie a ďalšie zúčastnené strany, ktoré sa zaväzujú k presadzovaniu desiatich zásad týkajúcich sa ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii. Cieľom OSN Global Compact je podporovať spoločenskú zodpovednosť podnikania a vytvárať podmienky pre udržateľný rozvoj. Cieľom tejto iniciatívy je podnecovať podniky, aby sa angažovali v udržateľnom rozvoji a aby prispievali k riešeniu globálnych problémov.

Medzitým boli po celom svete prijaté zákony o životnom prostredí, k čomu prispela nielen naliehavosť klimatickej krízy. A tiež oblasť „S“ zaznamenala nárast, pretože boli prijaté zákony, ktoré kriminalizujú diskrimináciu.

Aký je súčasný stav?

V posledných rokoch sa ESG zameriava na to, akým spôsobom môžu tieto faktory pomôcť minimalizovať dopad investícií a podnikania na životné prostredie a spoločnosť, a zlepšiť spôsob riadenia firiem.
Momentálne sa ESG najviac premieta do reportovacích povinností a do oblasti investovania. Čo sa týka investovania, niektoré z najvýznamnejších investičných spoločností na svete urobili z ESG prioritu v rámci svojich činností. Pri jednotlivých fondoch môžete nájsť tzv. charakteristiku udržateľnosti. Tieto ukazovatele tak umožňujú investorom hodnotiť fondy/akcie podľa ESG charakteristík.

Kameňom úrazu môžu byť štandardy vykazovania. Spoločnosti merajú rôzne veci a podávajú správy odlišnými spôsobmi. Reportingy udržateľnosti tak môžu byť neprehľadné a pre investorov zmätočné. V Európskej únii toto môže zmeniť EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), ktorá pripravila prvú sadu návrhov štandardov pre reportovanie ESG.

V posledných mesiacoch najviac rezonuje médiami smernica CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančnom reportovaní. Tá zavádza povinnosť vydávať nefinančný reporting veľkým podnikom, malým a stredným firmám a ďalším dodávateľským firmám, ktoré dodávajú korporátom.

Záver

ESG faktory a udržateľnosť sú stále dôležitejšími témami pre podnikanie a investície. História ESG sa začala písať už v 18. a 19. storočí, keď podniky začali využívať sociálnu a environmentálnu ohľaduplnosť ako spôsob na zlepšenie svojej reputácie a zníženie rôznych rizík z toho vyplývajúcich.

Odvtedy sa ESG faktory stali kľúčovým faktorom pre investorov a manažérov podnikov, ktorí sa snažia minimalizovať riziká a maximalizovať svoje výnosy.

ESG vo všeobecnosti tak môžeme označiť za jeden z kľúčových faktorov pre udržateľný rast podnikov a budú hrať čoraz dôležitejšiu úlohu v rozhodovaní investorov a finančných inštitúcií.

Hľadáte odborníka?

Tento článok vznikol v spolupráci s firmou Ekotema Group, ktorej príbeh sa začal písať v roku 2013, keď sa dvaja zakladatelia, Michal Gregor a Lukáš Žaludek stretli pri štúdiu odboru Riadenie environmentálnych rizík na Fakulte logistiky a krízového riadenia na Univerzite Tomáša Baťu. Žaludek po bakalárskom štúdiu odišiel na nadväzujúce štúdium na Mendelovu univerzitu. Gregor zostal na Univerzite Tomáša Baťu. Po skončení štúdia začali obaja pracovať v oblasti podnikovej ekológie a po niekoľkých rokoch zbierania skúseností, sa rozhodli založiť si v roku 2020 vlastnú spoločnosť – Ekotema Group s.r.o.. Udržateľnosť a ekológia sú nosnými témami tejto firmy. Viac info na www.ekotema.cz.

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených
oByvani.blog
oByvani.bloghttps://www.obyvani.blog/
Toto je redakčný článok. Prinášame inšpiratívny blog o bývaní, kde nájdete nové trendy a inšpirácie pre vaše bývanie. Nové technológie ale aj tipy a triky na tie staršie. Pevne veríme, že sa vám naše články budú páčiť.
Reklamný priestor

Novinky zo sveta realít

Mohli by zaujať aj tieto články

Našli ste v šatníku mole? Vyriešite to aj bez chémie!

Keď si predstavíme šatník, väčšinou nám na um prídu obrazy pekne zoradených vecí, vonných vrecúšok a poriadku. No niekedy sa medzi oblečením a vlnenými...

Jarné upratovanie v dome i v záhrade: tipy na ekologické čistiace prostriedky

V jari sa prebúdza nielen príroda, ale aj naša túžba po čistote a poriadku :-) Jarné upratovanie je skvelou príležitosťou, ako sa zbaviť nahromadeného...

Pripravte sa na leto: Letná terasa a travertín

Aj vy počas dlhých zimných večerov premýšľate nad tým, ako vylepšiť záhradu, či letnú terasu pri dome? Ponúkame vám inšpiráciu s kvalitným prírodným materiálom,...